in ,

VMware vSphere Course video training VCP6.5-DCV

Giới thiệu khóa học Vmware vSphere course VCP6.5-DCV

Khóa VMware vSphere Course này chuẩn bị cho người học cách định cấu hình và duy trì cơ sở hạ tầng ảo có khả năng mở rộng và khả dụng cao bằng cách sử dụng vSphere 6.5 và 6.7.

Nếu bạn là người mới sử dụng vSphere hoặc muốn nhận Chứng chỉ hoàn thành, bạn sẽ được hưởng lợi từ việc hoàn thành khóa học này ngay từ đầu.

VMware vSphere course
VMware vSphere 6.5

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về 6.5 hoặc chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ VCP-DCV của VMware, bạn có thể tập trung vào Nuggets không được đánh dấu là 6.7.

Với việc sử dụng phòng thí nghiệm ảo thực hành, bạn có thể thực hành trong khi tìm hiểu về Máy chủ vCenter, tính sẵn sàng cao, khả năng chịu lỗi, tối ưu hóa, bảo mật, v.v.

Kinh nghiệm được đề xuất
Làm quen với các khái niệm ảo hóa cơ bản
Làm quen với VMware Workstation
Làm quen với mạng IP

Xem thêm :

Thiết bị đề xuất
Máy tính có RAM 16 GB (ưu tiên 32 GB) và hỗ trợ Intel VT hoặc AMD-V

Chứng chỉ liên quan
VMware Certified Professional (VCP6.5-DCV)
VMware Certified Professional (VCA6-DCV)

Chức năng công việc liên quan

 • IT professionals
 • Server administrators
 • Virtual administrators
 • Storage administrators
 • Network administrators

Nội dung khóa học VMWare vSphere course VCP6.5-DCV

 1. Welcome to vSphere 6.5 and 6.7 (3:14)
 2. Hypervisor Overview (7:27)
 3. vSphere Overview (12:58)
 4. Installing ESXi (9:26)
 5. Installing ESXi 6.7 (2:57)
 6. Using the DCUI (9:37)
 7. Using the DCUI on ESXi 6.7 (3:40)
 8. The VMware Host Client (12:03)
 9. Using the ESXi 6.7 Host Client (9:14)
 10. Troubleshooting ESXi 6.7 Networking From The DCUI (5:58)
 11. Deploying the vCSA (23:54)
 12. Deploying the vSphere 6.7 vCSA (14:04)
 13. Adding Hosts to vCenter (17:23)
 14. Adding Hosts to vCenter 6.7 (9:05)
 15. vCSA’s Management UI (11:21)
 16. vCenter 6.7’s Updated Management UI (5:55)
 17. Deploying a VM (23:14)
 18. Deploying a VM using vCenter 6.7 (13:33)
 19. Important New Hardware Options for vSphere 6.7 (5:46)
 20. Virtual Switch (vSwitch) Overview (22:19)
 21. vSwitch Creation and Configuration (25:57)
 22. Adding More vSwitches (2:46)
 23. Configuring Standard vSwitches in vSphere 6.7 (10:50)
 24. Building Your Best Windows VMs in vSphere 6.7 (5:43)
 25. iSCSI Datastore Concepts (7:25)
 26. Creating an iSCSI Datastore (19:17)
 27. Managing VMFS Datastores (5:29)
 28. Creating an NFS Datastore (11:04)
 29. Creating and Managing Datastores in vSphere 6.7 (14:04)
 30. VM Templates and Cloning (25:02)
 31. Using Content Libraries (15:07)
 32. Cloning a VM From a VM (6:46)
 33. vMotion and Migration of VMs (26:47)
 34. Using Snapshots (19:45)
 35. VM Inventory and Renaming (17:47)
 36. Folders, Libraries, and Templates in vSphere 6.7 (15:22)
 37. Snapshots and vMotion in vSphere 6.7 (13:30)
 38. NIC Teaming and Other Standard vSwitch Policies (19:23)
 39. Distributed vSwitch Concepts and Lab (22:34)
 40. Distributed vSwitch: Additional Features (6:37)
 41. vDS Feature Configuration (29:53)
 42. Advanced vSphere 6.7 Networking with Standard and Distributed Switches (13:36)
 43. Creating a DRS Cluster (22:12)
 44. Affinity Rule Concepts (5:17)
 45. Implementing Affinity Rules (13:46)
 46. vSphere High Availability (HA) Concepts (8:25)
 47. Implementing High Availability (HA) (16:47)
 48. Testing vSphere High Availability (HA) (13:04)
 49. Creating DRS, HA, and EVC clusters in vSphere 6.7 (14:55)
 50. Adding iSCSI Multipath (9:11)
 51. Migrating VMKernel Adapters to a vDS (15:59)
 52. VM CPU and Memory Control Overview (16:53)
 53. Configuring VM CPU Limits and Reservations (12:23)
 54. Resource Pool Concepts (13:51)
 55. Using Resource Pools (10:57)
 56. vApps (18:56)
 57. Configuring Resource Pools and vApps in vSphere 6.7 (14:39)
 58. Storage DRS (16:41)
 59. VM Fault Tolerance (FT) Concepts (9:11)
 60. Implementing FT (20:43)
 61. Configuring VM Fault Tolerance in vSphere 6.7 (12:44)
 62. vCenter Server Alarms (20:51)
 63. Adding an LDAP Identity Source (13:27)
 64. vCenter Permissions (19:19)
 65. Delegating vSphere 6.7 access to Active Directory Users (14:00)
 66. Troubleshooting vCSA Permissions (5:19)
 67. vSAN (24:05)
 68. vSAN Tidbits (6:30)
 69. Hyperconverging with vSAN on vSphere 6.7 (13:43)
 70. Troubleshooting vCSA Not Responding (15:53)
 71. Storage Policy-based Management (SPBM) (17:10)
 72. Creating Tags and Storage Policies in vSphere 6.7 (11:45)
 73. Virtual Machine Encryption Concepts in vSphere 6.7 (5:17)
 74. Encrypting Virtual Machines in vSphere 6.7 (5:49)
 75. vSAN Fault Domains (6:23)
 76. Storage I/O Control (SIOC) (6:30)
 77. Configuring Storage DRS Clusters and Storage I/O Control in vSphere 6.7 (13:22)
 78. ESXi Host Profiles (10:26)
 79. vSphere Update Manager (13:30)
 80. Updating Hosts and VMs using vSphere 6.7 Update Manager (14:44)
 81. ESXi Shell, SSH, and CLI (19:10)
 82. Using PowerCLI to manage vSphere 6.7 (16:24)
 83. Instant Cloning a Virtual Machine in vSphere 6.7 (14:59)
 84. Auto Deploy Concepts (11:18)
 85. Implementing Auto Deploy (29:42)
 86. ESXi Lockdown Mode (14:37)
 87. Installing Windows Certificate Services (4:59)
 88. vCSA Integration with External CAs Overview (5:00)
 89. Replacing vCSA Certificates Lab (18:34)
 90. Troubleshooting Reservations (21:50)
 91. Troubleshooting VM Network Connectivity (8:21)
 92. Troubleshooting Admission Control (8:41)
 93. Troubleshooting VM Fault Tolerance (10:00)
 94. Monitoring CPU (12:37)
 95. Working with Datastores (17:17)
 96. Pluggable Storage Architecture (18:17)
 97. vCenter High Availability (HA) Concepts (6:26)
 98. Upgrading to vSphere 6.7 (13:19)
 99. vCenter HA Implementation (21:56)
 100. Using VMware Docs and PDFs (9:22)
 101. vCenter Converter (5:46)
 102. Certification and Exam Prep Guidance (7:46)

Download “CBT Nuggets - VMware vSphere 6.5 (VCP6.5-DCV) Video Training Course” open – Downloaded 32 times –

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Anhdv Boot premium 2023 phiên bản 23.2

MCSA 70-346 Microsoft Office 365 Training Video Course