in ,

Tài liệu thực hành System center 2012 R2 full Tiếng việt pdf

Giới thiệu tổng quan tài liệu thực hành system center 2012 R2

Tài liệu thực hành system center 2012 R2 sẽ hướng dẫn bạn xây dựng và triển khai hệ thống máy chủ sử dụng windows server 2012.Cấu hình và triển khai các tính năng nổi bật như DPM,SQL,OMA…

System center 2012 R2
System center 2012 R2

Mục lục :

Bài 1: Quản lý Hyper-V Hosts bằng Virtual Machine Manager (VMM)

 • Triển khai cài đặt Virtual Machine Manager Agent.
 • Kiểm tra Hyper-V Hosts và các máy ảo (VM) được quản lý bởi VMM

Tải miễn phí :

Bài 2: Triển khai và quản lý máy ảo với Virtual Machine Manager (VMM)

 • Tạo và cấu hình Host Group trong VMM.
 • Cấu hình User Roles và Run As Accounts trong VMM.
 • Tạo và cấu hình Library trong VMM.
 • Triển khai cơ sở hạ tầng cho ảo hóa.
 • Tạo máy ảo mới bằng VMM.

Bài 3: Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu bằng Data Protection Manager (DPM)

 • Cấu hình DPM Storage Pool
 • Triển khai cài đặt DPM Protection Agents.
 • Tạo và cấu hình Protection Groups.
 • Cấu hình SQL Server Self-Service Recovery.
 • Phục hồi dữ liệu bằng DPM Administrator Console.
 • Phục hồi dữ liệu bằng công cụ SQL Server Self-Service Recovery.

Có thể bạn quang tâm :

Bài 4: Giám sát hệ thống bằng Operation Manager (SCOM)

 • Triển khai cài đặt Operations Manager Agents
 • Cài đặt và cấu hình Operations Manager Management Packs
 • Cấu hình User Roles và Notifications trong Operations Manager
 • Tích hợp Operations Manager và Virtual Machine Manager
 • Tích hợp Operations Manager và Data Protection Manager

Bài 5: Tùy chỉnh giao diện giám sát trên Operation Manager (SCOM) 102

 • Cấu hình Operations Manager Management Pack Template.
 • Tạo Distributed Application Diagrams.
 • Cấu hình Service Level Objectives.
 • TạoViews trong Operations Manager.
 • Cài và cấu hình Operations Manager SharePoint Web Part.

Download “tài liệu thực hành system center 2012 R2 full tiếng việt” uc – Downloaded 7 times –

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

GIPHY App Key not set. Please check settings

CCNP Security SISAS 300-208 pdf

3 lý do chính đáng để đổi DNS server