in ,

Software-Defined Switching and Routing with VMware NSX Training Video Course 2022

Giới thiệu khóa học Software-Defined Switching and Routing with VMware NSX

Khóa đào tạo Software-Defined Switching and Routing with VMware NSX này sẽ hướng dẫn bạn cách triển khai VXLAN, bộ chuyển mạch logic, bộ định tuyến logic phân tán (DLR) và Cổng dịch vụ biên (ESG).

Bạn sẽ tìm hiểu về ARP, bảng định tuyến, tính khả dụng cao, các công cụ GUI và CLI khác nhau, v.v.

software-defined switching and routing with vmware
Software-Defined Switching and Routing with VMware NSX

Đây là phần thứ hai của loạt bài gồm bốn phần, trong đó bạn sẽ tìm hiểu về NSX, nền tảng bảo mật và ảo hóa mạng của VMware.

Bao gồm các mục tiêu của 2V0-642, một kỳ thi phải vượt qua để đạt được chứng nhận VCP6-NV.

Kinh nghiệm được đề xuất

Không có

Thiết bị được đề xuất

Không có

Chứng chỉ liên quan

VMware Certified Professional – Ảo hóa mạng

Chức năng công việc liên quan

Chuyên gia CNTT
Quản trị mạng
Quản trị viên đám mây
Quản trị viên máy ảo
Quản trị viên trung tâm dữ liệu

Jacob Moran là huấn luyện viên CBT Nuggets từ năm 2018 và có nhiều chứng chỉ của Microsoft. Các lĩnh vực chuyên môn của ông bao gồm Microsoft Server và Desktop, Microsoft SQL Server, Ảo hóa bằng Microsoft Hyper-V, Microsoft System Center VMM, Microsoft SharePoint Services và VMware.

Download “CBT Nuggets - Software Defined Switching and Routing with VMware NSX Training Video Course” open – Downloaded 6 times –

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Cisco Routing and Switching CCNP 300-135 TSHOOT

MCSA 70-741 Networking with Windows Server 2016 Training Video complete course